Becher, Alfred Julius

Louis Spohr an Johann Peter Pascal in Aachen Kassel, Donnerstag 5. Januar 1841 1841010517
Louis Spohr an Pietro Mechetti in Wien Kassel, Montag 24. Januar 1842 1842012426