Hiller, Ferdinand : Quartette, Vl Va Vc Kl, op. 1

Ferdinand Hiller an Louis Spohr in Kassel (erschlossen) Frankfurt am Main, um den 18. August 1828 1828081843
Louis Spohr an Ferdinand Hiller in Frankfurt am Main Kassel, Sonnabend 20. September 1828 1828092013