Schmitt, Aloys : Sinfonie-Quartett

Aloys Schmitt an Louis Spohr in Kassel Frankfurt am Main, Mittwoch 1. September 1852 1852090145
Aloys Schmitt an Louis Spohr in Kassel Frankfurt am Main, Mittwoch 12. August 1857 1857081245