Schmitt, Aloys : Moses

Aloys Schmitt an Louis Spohr in Kassel Frankfurt am Main, Mittwoch 20. März 1844 1844032045
Aloys Schmitt an Louis Spohr in Kassel Frankfurt am Main, Freitag 25. Juli 1851 1851072545