Schmitt, Aloys : Sinfonia appassionata

Louis Spohr an Moritz Hauptmann in Leipzig Kassel, Sonntag 3. März 1844 1844030303
Aloys Schmitt an Louis Spohr in Kassel Frankfurt am Main, Mittwoch 1. September 1852 1852090145
Aloys Schmitt an Louis Spohr in Kassel Frankfurt am Main, Sonntag 22. Januar 1854 1854012245