Cherubini, Luigi : Les deux journées

Carl Friedrich Ochernal an Louis Spohr in Kassel Bremen, Sonnabend 11. Dezember 1824 1824121140
Moritz Hauptmann an Louis Spohr in Kassel Leipzig, Dienstag 28. Februar 1843 1843022833
Carl August Dohrn an Louis Spohr in Kassel Stettin, Sonntag 7. September 1845 1845090745
Louis Spohr an die General-Intendantur des Hoftheaters in Kassel Kassel, bis Donnerstag 19. August 1852 1852081913