Schmitt, Aloys : Trios, Vl Vc Kl, op. 35

Aloys Schmitt an Louis Spohr in Kassel Frankfurt am Main, Freitag 1. März 1844 1844030145
Aloys Schmitt an Louis Spohr in Kassel Frankfurt am Main, Mittwoch 20. März 1844 1844032045