Merelli, Bartolo

Tobias Haslinger an Louis Spohr in Kassel (erschlossen) Wien, um den 18. Mai 1836 1836041852
Conradin Kreutzer an Louis Spohr in Kassel Wien, Montag 16. Mai 1836 1836051643
Erklärung von Louis Spohr Kassel, Dienstag 24. Mai 1836 1836052423
Tobias Haslinger an die Polizei-Oberdirektion in Wien Wien, Sonnabend 2. Juli 1836 1836070252